kelt hlava

Keltové - keltské kmeny

Keltský kmen Aedui - Aiduoi - Aeduové - Haeduové - žil v dnešním Burgundsku (jihovýchodní Francie).

Hranice území jsou: horní tok řeky Loiry je západní hranicí a odděloval ho od území kmene Biturigů a řeka Saôna tvořila východní hranici a oddělovala ho od území kmene Sekvánů. Jejich hlavním sídlem bylo oppidum Bibracte a také v lokalitách Vieux-Dun (Dun-les-Places) a Le Fou de Verdun (Lavault-de-Frétoy).