Andecavi nebo také Andicavi, Andegavi, Andigavi byl galský kmen žijící v Aremorice během římského období.

Město Angers, doložené ca. 400 n. l. jako civitas Andecavorum - Juliomagos Andecavorum (Plinius starší, Naturalis Historia, 4:107)

andecavi