kelt hlava

Keltové - keltské kmeny

Keltský kmen Arvernové - Arverni sídlil ve střední Francii kolem dnešního města Lyon.

Mezi nejslavnější osobnosti Keltů byl arvenský vůdce Vercingetorix, který byl v roce 52 př. n. l. poražen Gaiem Juliem Caesarem během obléhání Alesie.