Cadurci - Cadurcus keltský kmen obývající oblast Quercy, jihozápadní Francie.

Území kolem města Cahors (Divona Cadureorum). Římané území dobyli v r. 50. př. n. l. Cadurci byli mezi posledními keltskými kmeny, které odolávaly římské invazi.

Jsou spojováni s Oppidum Les Césarines ext link 15, Oppidum Luzech ext link 15, Oppidum Murcens ext link 15, Oppidum Puy d'Issolud ext link 15.