Dobunové - kmen žijící ve střední Británii

Obývali území kolem dnešního města Gloucester, Anglie. Kmen je spojován s oppidem Bagendon ext link 15 a s oppidem Dyke Hills ext link 15. Jejich hlavní sídlo získalo později římské jméno Corinium Dobunnorum, které je dnes známé jako Cirencester.

anglie 55BC AD43

Mapa Anglie