Eburoni - Eburones byl galsko-germánský kmen sídlící na severovýchodě Galie, na území dnešního jižního Nizozemska, východní Belgie a německého Porýní.

Eburones byli podle Julia Caesara nejdůležitější kmen z území Belgů ext link 15, a že kmen byl z velké části zničen během galských válek.
Zdroj: Caesar. Commentarii de Bello Gallico (BG). 2:4

Tongeren (Atuatuca Tungrorum). Ve městě Tongeren se nachází socha eburonského prince, krále Ambiorixe ext link 15

eburones

Mapa území Belgica