Elusates - Elusatové - kmen byl součástí Aquitani v  jižní Francii u hranic se Španělskem.

Sídlem kmene bylo okolí dnešního města Eauze, doložené ve 4. století našeho letopočtu jako civitas Elusa. Galské oppidum Esbérous? se nacházelo 3 km severozápadně od Eauze.

Zdroj: GARDES P.: 2010, L'oppidum d'Esbérous à Eauze (Gers). Apport des recherches récentes, Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, LXX

Aquitani 2 Aquitani

Mapa Aquitani