Leuci - Leucoi - Leucos - obývali území ve východní Francii.

Leuci - Leucoi patřili do skupiny keltských kmenů Belgica ext link 15. Mezi sídla kmene Leuci patřilo velké oppidum v Boviolles ext link 15. V době římské bylo jejich hlavním městem Tullum (dnešní Toul). Toul (Tullum Leucorum). S kmenem Leuci je spojováno Oppidum Essey-lès-Nancy ext link 15, Oppidum Moncel-sur-Vair ext link 15.

Zdroj: Caesar. Commentarii de Bello Gallico, 1:40.

leuci

Mapa Galie