Lusitanians - Lusones - Lusitánové - mezikmenové společenství Keltů a Iberů (Keltiberové), území dnešní Španělsko a Portugalsko

Obývali území na západě Pyrenejského poloostrova. V době římské říše byli začleněni do provincie Lusitania.
Obecně se zařazení lusitánské kultury, včetně jazyka, ukazuje jako obtížná a sporná. Jeden názor je, že to byla v podstatě pre-keltská iberská kultura se značnými keltskými vlivy, zatímco jiní tvrdí, že to byla v podstatě keltská kultura se silnými domorodými předkeltskými vlivy spojenými s kulturou Beaker.

Iberia 300BC 2

Mapa Pyrenejského poloostrova

Mezi kmeny společenství patří:

Arabrigenses
Aravi
Coelarni/Colarni
Interamnienses
Lancienses
Lancienses Oppidani
Lancienses Transcudani
Ocelenses Lancienses
Meidubrigenses
Paesuri
Palanti
Calontienses
Caluri
Coerenses
Tangi
Elbocori
Igaeditani
Tapori/Tapoli
Talures