Parisi byl britský keltský kmen nacházející se někde v dnešním East Riding of Yorkshire v Anglii.

Kmen Parisi je známý z krátké zmínky Ptolemaia v jeho Geographica z roku 150 našeho letopočtu. Jejich sousedními kmeny byli Brigantes a Corieltavi. Ptolemaiova Geographia dále popisuje prvky jejich území, včetně Abus Fluvius (řeka Humber), která tvořila jejich jižní hranici, a římské mezistanice zvané Delgovicia nebo Delgovicium.

Kmen je spojován s archeologickou kulturou Arras nebo s více známým kmenem Parisii ext link 15 z Galie.