Salyes - Salyové - Salluvii - pravděpodobně keltsko-ligurský kmen, jižní Francie.

Jejich hlavním městem bylo oppidum Entremont ext link 15 (3 km severně od moderního Aix-en-Provence). Římská vojska vydrancovala oppidum Entremont kolem roku 122 př. n. l. a letech 90 a 83 př. n. l.

Kmen uctíval kult uťatých hlav, v jejich svatyni bylo nalezeno velké množství useklých hlav z výzdoby svatyně a kamenných stél s vytesanými hlavami, více najdete na webu www.keltskehlavy.cz ext link 15

salyens

Mapa jihovýchodní Galie