Skordiskové - Scordisci byli keltský kmen obývající dnešní území Srbska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska.

Území kolem soutoku řek Sávy a Drávy s Dunajem. Období 3.–1. století př. n. l., hlavním městem bylo Singidunum - dnešní Bělehrad.