kelt hlava

Keltové - keltské kmeny

Podle Césara bylo hlavním sídle kmene Séquanes oppidum Vesontio - Besançon, které se rozkládá v meandru řeky Doubs.

Sequani byl galský kmen, který žil v horním povodí řeky Arar (Saône), v údolí Doubs a pohoří Jura. (Francie)