Suessiones - Suessiónové žili na území severní Francie blízko Belgie.

Suessiones - Suessiónové - patřili do skupiny keltských kmenů Belgica ext link 15. Během galských válek (58–50 př. n. l.) bylo jejich oppidum Noviodunum (Pommiers ext link 15) obléháno a dobyto Caesarem. Po jejich porážce Římany na konci tažení roku 57 př. n. l. upadli do závislosti na Římě. Kmen je spojován s Oppidum Saint-Pierre-en-Chastres ext link 15, Oppidum Villeneuve-Saint-Germain ext link 15.

Suessiones - Soissons (Noviodunum)

suessiones

Mapa území Belgica