Trinovantes - Trinovantiové - žili na území dnešního Londýna, Anglie.

Opevnění na území Lud-dun, dnešního Londýna. Sídlili na oppidu Colchester - Camulodunum ext link 15. Krátce před invazí Julia Caesara do Británie v letech 55 a 54 př. n. l. byli Trinobantes považováni za nejmocnější kmen v Británii. V této době bylo jejich hlavním městem pravděpodobně Braughing (v dnešním Hertfordshire).

anglie 55BC AD43

Mapa Anglie