Uberi - Uberer patří mezi keltské kmeny obývající území ve Švýcarsku

Keltský kmen obývající území v dnešní Horní Valais. Uberové jsou zmiňováni na Tropaeum Alpium ext link 15 v ​​La Turbie (7/6 př. n. l.)

Zdroj: François Wiblé: "Uberer", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 05.12.2012, übersetzt aus dem Französischen. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/024605/2012-12-05/, konsultiert am 18.09.2023.