Atuatukové - Atuatuci - galsko-germánský? kmen obývající východní část dnešní Belgie, kmen ze skupiny Belgica.

Atuatuci - Aduatuci - Aduatuca. Bojovali s římskými armádami Julia Caesara během galských válek (58–50 př. n. l.). Byli poraženi, "tisíce" bojovníků bylo zabito Cesarovými vojsky a zmizeli z historických záznamů. Pravděpodobně se asimilovali do sousedních kmenů.

aduatuca