Aulerkové - Aulerci byla zřejmě skupina kmenů nebo kmen ze kterého se oddělily další skupiny na území Francie v oblasti Normandie.

Pod označením Aulerkové - Aulerci najdeme tyto kmeny: Brannovices ext link 15, Cenomani ext link 15, Diablintes ext link 15, Eburovices ext link 15.

Podle Livia se připojili k Bellovesově legendární migraci do Itálie ca. 600 př. n. l., spolu s Aeduii ext link 15, Ambarri ext link 15, Arverni ext link 15, Carnutes ext link 15 a Senones ext link 15

 

aulerci

Mapa Galie