Kmen Ceutrones patří mezi alpské kmeny v dnešní oblasti Savoie - Savojsko u hranic s Itálií.

V polovině 1. století př. n. l. se o Ceutronech zmiňuje Julius Caesar jako o kmeni nepřátelském vůči Římu. Společně s Caturiges a Graioceli v roce 58 př. n. l. se pokusili zabránit jeho průchodu do Galie.
Ceutronové byli pravděpodobně keltsko-ligurského původu. Kvůli silným keltským vlivům na jejich jazyk a kulturu byli ve starověku známí také jako Kelto-Ligurové.

Ceutrones - Moûtiers (Darantasia)

Centrones