Corieltauvi - Coritani - Corieltauové - žili ve střední Anglii

Hlavní sídlo kmene se jmenovalo Ratae Corieltauvorum, dnes známé jako Leicester. 
Od počátku 1. století začali vyrábět mince s nápisem: téměř všechny měly dvě jména a jedna série měla tři, což naznačuje, že měli více vládců. Jména na nejstarších mincích jsou tak zkrácená, že je nelze identifikovat. Na pozdějších mincích je uvedeno jméno Volisios, zřejmě nejvyšší král regionu, spolu se jmény tří předpokládaných podkrálů, Dumnocoveros, Dumnovellaunus a Cartivelios, ve třech sériích ražených cca. 45 našeho letopočtu. Corieltauvi měli důležitou mincovnu a možná i kmenové centrum ve Sleafordu.
V roce 2000 byl nedaleko Hallatonu ext link 15 nalezen depot mincí ražených Coritani.

anglie 55BC AD43

Mapa Anglie