Graioceles - Graioceli - menší kmen v oblasti Savoie, Francie

Jedná se o území kolem dnešních měst Saint-Jean-de-Maurienne a Saint-Jean-d'Arves.

Podle Ceasara se pokusili zabránit jeho průchodu spolu s Ceutrony a Caturiges v roce 58 př. n. l.