Keltský kmen Helvétiové - Helvétové - Helvetii se nacházel v oblasti dnešního Švýcarska.

Přibližně ve 4. století př. n. l. osídlil území dnešního západního Švýcarska - území od dnešního Eppenbergu přes Bern po Bois de Chátel. Území, které obývali, získalo název Helvetia. Kmen je spojován se sídly oppidum Berne ext link 15, Oppidum Jensberg ext link 15, Oppidum Mont Vully ext link 15, oppidum Altenburg-Rheinau (D-CH) ext link 15,
První zmínku o Helvetiích našel Řek Poseidonios (kolem 135-50 př. n. l., uvádí Strabo, VII, 2, 2). Podle Caesara („De bello gallico“, I, 2) byla jejich sídelní oblast ohraničena z jedné strany Rýnem, z druhé Jurou a ze třetí strany Ženevským jezerem a Rhonou (stav k jaru roku 58 př. Kr.).
Keltské kmeny Helvetů, Rauričanů, Bójů, Latobrigianů a Tulingerů z oblasti Švýcarska se účastnili bitvy u Bibracte ext link 15 v roce 58. př. n. l., která skončila jejich porážkou a zřejmě jejich návratem.
Na území Etrusků v lokalitě Mantua (I) ext link 15 - byl nalezen nápis Eluveitie spojovaný s kmen Helvétiové.

helvetii

Literatura:
Gilbert Kaenel: "Helvetier", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 08.04.2008, übersetzt aus dem Französischen. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008017/2008-04-08/, konsultiert am 23.10.2022.