Medulli - Medulloi byl keltský kmen obývající oblast savojských Alp (Francie).

Medulli - Medulloi - Medullorum - žili v oblasti Médoc (Meduli litus) v okolí současného města Modane, Vienne (Vienna).

Patřili ke kmenům řízeným Cottiem v Alpes Taurinae a později byli integrováni do provincie Alpes Cottiae. Zmiňuje se o nich Plinius Starší jako o jednom z alpských kmenů dobytých Římem v letech 16-15 př. n. l. a jejichž jméno bylo vyryto na Tropaeum Alpium. Objevují se také na oblouku Susa, který postavil Cottius v letech 9-8 př. n. l.

Zdroj: Vitruvius. De architetura, 8:3:20.