Menapiové - Menapii -obývali území v Belgii (Flandry).

Menapiové - Menapii - patřili do skupiny keltských kmenů Belgica ext link 15. Neúspěšně bojovali s Cesarovými vojsky v letech 57 - 54 př. n. l.

Cassel (Castellum Menapiorum) - Město Cassel, doložené na Peutingerově mapě jako Castellum Menapiorum je nepřímo pojmenováno po tomto kmeni.

 

menapi

Mapa Galie