Raurici - malý keltský kmen sídlící v oblasti Horního Porýní, kolem dnešního města Basilej.

Pojmenování Rauracis a Rauracorum je od Caesara, Raurici od Plinia. Oppidum Basilej-Münsterhügel ext link 15, obsazené přinejmenším od poloviny 1. století před naším letopočtem, bylo jejich předřímským hlavním městem. Archeologické naleziště Basel-Gasfabrik (asi 150–80 př. n. l.) je také připisováno kmeni Rauraci.

Kaiseraugst (Augusta Raurica)

Zdroje: Caesar. Commentarii de Bello Gallico, 1:5:4, 1:29:2.
Plinius. Naturalis Historia, 4:106.

raurici

Mapa Galie