Redones - Riedones keltský kmen obývající území v dnešní Bretani.

Jejich hlavní město bylo Condate (dnešní Rennes). V roce 57 př. n. l. byli podrobeni Římu. S kmenem Redones je spojováno Oppidum Fougères - Poulailler ext link 15.

Redones - Rennes (Condate Riedonum)

redones

Mapa Galie