Tolosates - název obyvatel Toulouse (Tolosa), Francie

Historický název města Tolosa a jeho obyvatel Tolosates, poprvé zaznamenaný ve 2. století př. n. l. má neznámý význam nebo původ, pravděpodobně z akvitánské nebo iberské, může však také být spojen se jménem galských Volcae Tectosages. Tolosa se ve 2. století před naším letopočtem stala římskou vojenskou základnou. Po dobytí Galie jako římské město v Gallia Narbonensis.