Treverové - Treveri žili na území dnešního Lucemburska, jihovýchodní Belgie a západního Německa.

Treverové - Treveri patřili do skupiny keltských kmenů Belgica ext link 15.

Sídlili v okolí dnešního města Trevír (jihozápadní Německo), a také Galie mezi Seinou a Loirou
Trevír (Augusta Treverorum). Kmen Treveri je spojován s Oppidum Donnersberg ext link 15, Oppidum Kastel ext link 15, Oppidum Martberg ext link 15, Oppidum Otzenhausen ext link 15, Oppidum Sasbach ext link 15, Oppidum Titelberg ext link 15, Oppidum Wallendorf  ext link 15,

Jméno Aresaces je známo ze tří nápisů datovaných do 1. a 2. století n. l. Dva z nich pocházejí z rýnského Hesenska a třetí z Augusty Treverorum (Trier), hlavního města kmene Treveri.
Treveri se v letech 69–70 n. l. zúčastnili Batávského povstání ext link 15 proti Římu.

treveri

Mapa Galie, zdroj Wikipedia