Tulingi - obývali území zřejmě jižní Německo, přesně není známo.

Možná jižní Německo, Švýcarsko, Rakousko.
Tulingi byli malý kmen blízce spřízněný s kmenem Helvetii ext link 15. V bitvě u Bibracte v roce 58 př. n. l. byli spolu s Bóji ext link 15 a několika dalšími menšími kmeny spojenci Helvetiů proti římským legiím Caesara.

tulingi

Mapa Galie