Vellavi - Vellavii - byl galský kmen obývající jižní Francii

Město Le-Puy-en-Velay, doložené ca. 400 našeho letopočtu jako civitas Villavorum ('civitas z Vellavii') Le Puy-en-Velay (Ruessium). Kmen je spojován s oppidum Marcilhac ext link 15.

vellavi

Mapa Galie