Venetové - Veneti - keltský kmen obývající území dnešní Bretaně.

Veneti silně ovlivnili jihozápadní britskou kulturu prostřednictvím obchodních vztahů. 
V roce 56 př. n. l. porážka kmene Venetů v námořní bitvě u Bretaně, bitva o Morbihan ext link 15

Oblast Armorika - mezi Seinou a Loirou, dnešní Normandie při pobřeží Atlantiku.

Venetové - Veneti - Vannes (Darioritum). Město Vannes, doložené ca. 400 našeho letopočtu jako civitas Venetum je pojmenován po galském kmeni. Kmen pravděpodobně osidloval  Oppidum Josselin ext link 15

veneti

mapa Galie